Základní kurzy PARA, nábor nových sportovních parašutistů 07.03.2022 Aeroklub Plzeň Bory

Základní kurzy PARA, nábor nových sportovních parašutistů

Nábor nových parašutistů z řad mládeže 2022

Aeroklub Plzeň Bory hledá nové sportovní parašutisty

18.-20.3.2022 a 25.-27.3.2022 proběhnou na letišti Plzeň Líně úvodní základní kurzy parašutismu v sezóně 2022. Jsou určeny především pro ty, kteří předpokládají, že se sportovnímu parašutismu budou věnovat i nadále.

Pro zájemce o sportovní parašutismus z řad mládeže do 20 let je následně připraven sportovní oddíl, jehož členové mají možnost se tomuto sportu aktivně věnovat, a to bezplatně, hradí pouze členský příspěvek ve výši 1000Kč/rok. Tréninky a teorie pro začátečníky v tomto oddílu jsou každý čvtrtek, o víkendech pak vlastní seskoky, o prázdninách sportovní soustředění.

Podmínky zařazení do juniorského programu:
  • Zdravotní způsobilost (osvědčení o zdravotní způsobilosti je oprávněn vystavit pouze pověřený letecký lékař, v Plzni MUDr. Ludmila Beranová +420 377 241 123 nebo MUDr. Roman Lansendorf +420 608 979 832)
  • Věk min. 15 let (v den prvního seskoku)
  • Osoby mladší 18 let musí doložit souhlas rodičů, nebo zákonných zástupců
  • Členský příspěvek 1000Kč / rok
  • Absolvování a aktivní účast na stanovených sportovních přípravách, tréninku, nácviku balení, apod.

Termíny zahájení kurzů jsou v pátek 18. a 25.3.2022, vždy v 15:30, letiště Plzeň Líně, pro účast je nutná registrace volnou formou mailem: info@aplzen.cz (jméno, telefonní a mailový kontakt, zvolený termín kurzu)

Bližší informace: Jan Bečka, +420 723127022, jan.becka@aplzen.cz