IMAGE:

PARASKI WORLD CUP, KLÍNOVEC (CZ), 21.-23.2.2020

Druhý závod série WORLD CUP a Mistrovství České republiky v PARASKI, KLÍNOVEC 21.-23.2.2020, závod se koná pod záštitou Prezidenta Aeroklubu ČR a Hejtmanky Karlovarského kraje

Registrace

info@aplzen.cz

PARASKI WORD CUP, KLÍNOVEC 2020

Download

Liebe Sportfreunde!
Aufgrund der Wettervorhersage, die sehr schlecht ist, haben wir beschlossen, den geplanten Para-Ski-Wettbewerb abzusagen.
Es tut uns sehr leid, weil wir uns alle darauf gefreut haben und weil wir erhebliche Anstrengungen und Ressourcen in die Organisation und Vorbereitung investiert haben.
Wir halten es jedoch für verantwortlich, den Wettbewerb abzusagen. Die Wahrscheinlichkeit, den Wettbewerb zu beenden, ist sehr gering und wir möchten die Teilnehmer auch daran hindern, ohne Transportfreude in Transport und Unterkunft zu investieren.
Wir hoffen, dass Sie alle unsere Entscheidung verstehen und Sie nächstes Jahr kommen werden, wenn, wir hoffen, dass das Wetter besser wird.
Wir entschuldigen uns noch einmal bei allen.
Organisationskomitee Para-Ski Klinovec 2020

Dear sports friends!
Due to the weather forecast, which is really very bad, we made the decision to cancel the planned Para Ski competition.
We are very sorry because we were all looking forward to it and because we already have invested considerable effort and resources in to the organization and the preparation.
Nevertheless, we consider it responsible to cancel the competition.
The probability of completing the competition is really very low. We also want to prevent participants from investing resources in the transportation and accommodation without the joy of competition.
We hope you all understand our decision and that you will come next year when- we hope-  the weather will be better.
We apologize once again to everyone.
Organizing Committee Para-Ski Klinovec 2020

Chers amis sportifs!
En raison des météo, très mauvaises, nous avons pris la décision d'annuler la compétition de para ski prévue. Nous sommes désolés parce que nous attendons tous avec impatience et parce que nous avons investi des efforts et des ressources considérables dans l'organisation et la préparation.
Néanmoins, nous considérons qu'il est responsable d'annuler la compétition.
La probabilité de terminer le compétition  est très faible. Nous voulons également empêcher les participants d'investir dans le transport et l'hébergement sans le plaisir de la compétition.
Nous espérons que vous comprendrez notre décision et que vous viendrez l'année prochaine lorsque- nous espérons-  que le temps sera bien.
Nous nous excusons encore une fois auprès de tout le monde.
Comité d'organisation Paraski Klinovec 2020

Milí sportovní přátelé!
Vzhledem k předpovědi počasí, která je opravdu velmi špatná, jsme se rozhodli zrušit plánovanou Para Ski soutěž.
Je nám to líto, protože jsme se všichni těšili a také,  protože jsme jen do organizace a příprav investovali  nemalé úsilí i prostředky.
Přesto však považujeme za zodpovědné soutěž zrušit.  Pravděpodobnost dokončení soutěže je velice nízká. Chceme předejít i tomu, aby účastníci investovali prostředky do přepravy a ubytování bez radosti ze soutěžení.
Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte a přijedete příští rok, kdy, jak doufáme, počasí bude lepší.
Ještě jednou se všem omlouváme.
Organizační výbor Para-Ski Klínovec 2020


Milí sportovní přátelé, předpověď počasí pro přicházející víkend je opravdu špatná. Sledujeme ji a ve středu odpoledne  kolem 16. hodiny uděláme případné rozhodnutí o  zrušení závodu.  Omlouváme se, ale snažíme se chovat zodpovědně. Rozhodnutí ve středu leden 19, 2020.

Dear sports friends, the weather forecast for the coming weekend is really bad. We are watching this and a possible decision to cancel the race will be made on Wednesday afternoon around 4 pm. Sorry, al we try to behave responsibly. So the Decision on Wednesday, January 19, 2020.

Liebe Sportfreunde, die Wettervorhersage für das kommende Wochenende ist wirklich schlecht. Wir beobachten es und eine mögliche Entscheidung, das Wettbewerb abzusagen, wird am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr gemacht. Entschuldigung, wir versuchen uns verantwortungsbewusst zu verhalten. Also Entscheidung am Mittwoch, 19. Januar 2020.

  • Generální partner:
      IMAGE: AK KMB
Partneři:

Fotogalerie (ilustrační foto)