IMAGE:

PARASKI WORLD CUP, ŠUMAVA (CZ), 18.-20.2.2022

Závod série WORLD CUP a Mistrovství České republiky v PARASKI, ŠUMAVA 18.-20.2.2022, závod se koná pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje paní Ilony Mauritzové.

Registrace

  • osobně (personally presentation): February 17th: 18:00 – 21:00 , Penzion Böhmerwald, U Řezné 378, 340 04 Železná Ruda

PARASKI WORLD CUP, ŠUMAVA 2022

Results

Západočeská část ŠUMAVY, ŽELEZNORUDSKO, hostí v termínu 18.-20.2.2022 podnik série světového poháru PARASKI WORLD CUP 2022.
PARASKI spojuje parašutistickou disciplínu přesnost přistání a sjezd na lyžích - obří slalom. Disciplína PARASKI vzniká roku 1950 v alpských zemích, kde prvotním účelem byla nutnost poskytnutí první pomoci a záchrana raněných osob ve špatně přístupném horském terénu. Tj. seskok záchranářů do bezprostřední blízkosti raněného, poskytnutí první pomoci a následný transport raněného pomocí lyží do lépe přístupného terénu pro poskytnutí další pomoci. Tolik z historie.
A co bude 18.-20.2.2022 na ŠUMAVĚ k vidění? Závod startuje již v pátek 18.2.2022 v dopoledních hodinách obřím slalomem na sjezdovce č. 3. šumavského lyžařského areálu ŠPIČÁK, následně (páteční odpoledne) se přesouvá na dojezd areálu SAMOTY, téměř v samém centru Železné Rudy, kde bude zahájena parašutistická část a to seskoky parašutistů na přesnost přistání. Sportovci cílí na terč o velikosti 2 cm. Ano je to skutečně tak, nejedná se o překlep. Cíl tzv. nula má opravdu průměr pouze 2 cm. Pokud nevěříte, přijďte se určitě podívat. Hlavní parašutistická část závodu pak pokračuje v sobotu 19.2.2022 a to po celý den opět na dojezdu lyžařského areálu SAMOTY. Seskoky budou prováděny z výšky 1000m, z dvoumotorového letounu SHORT Sc 7 SKYVAN, popř. legendárního výsadkového stroje ANTONOV An 2. Letouny budou startovat z důvodu ochrany vzácné šumavské fauny z ploch mimo Národní park, popř. Chráněnou krajinnou oblast ŠUMAVA.
O nejlepší umístění se zde ve výše uvedených disciplínách poperou závodníci a týmy z České Republiky, Rakouska, Německa, Švýcarska, Itálie, Nizozemí, Slovinska a dalších zemí.
Závod se koná pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje paní Ilony Mauritzové a za plné podpory města ŽELEZNÁ RUDA.

Die Weltmeisterschaft -Serie und die Meisterschaft der Tschechischen Republik in PARASKI, , Böhmerwald  18.-20. Februar 2022,
Das Wettbewerb  wird unter der Schirmherrschaft der regionale Vorsitzender der Region Pilsen, Frau Ilona Mauritz, und mit voller Unterstützung der Stadt Eisenstein durchgeführt.
Anmeldung
info@aplzen.cz
persönlich (persönliche Vorstellung): 17.02.: 18:00 - 21:00,
Pension Böhmerwald, U Řezné 378, 340 04 Železná Ruda

Der westböhmische Teil des Böhmerwaldes, Eisenstein, ist vom 18.-20.02.2022 Gastgeber der Weltcup-Serie PARASKI WORLD CUP 2022.
PARASKI verbindet die Disziplin Fallschirmspringen- Zielspringen und Skifahren - Giant Slalom Die Disziplin PARASKI wurde 1950 in den Alpenländern gegründet. Der ursprüngliche Zweck war die Erste Hilfe zu leisten und Verwundete in schwer zugänglichem Berggelände zu retten. So springt der Retter in die unmittelbare Nähe des Verwundeten, leistet Erste Hilfe und transportiert den Verwundeten dann per Ski in ein besser zugängliches Gelände, um weitere Hilfe zu leisten. So viel zur Geschichte.
Und was ist am 18.-20.02.2022 im Böhmerwald zu sehen? Das Wettbewerb beginnt am Freitag, 18. Februar 2022, morgens mit einem Giant Slalom auf der Skipiste Nr. 3 des Skigebiets ŠPIČÁK im Böhmerwald.
Dann wird das Wettbewerb  (Freitagnachmittag) auf den SAMOTY Skigebiet, fast mitten in Eisenstein, verlegt, um den Fallschirmteil der Zielspringen zu beginnen.
Springern landen auf einem 2 cm großen Ziel. Ja, das ist richtig, es ist kein Tippfehler. Das Ziel, die sogenannte Null, hat wirklich nur einen Durchmesser von 2 cm. Wenn Sie nicht glauben, kommen Sie unbedingt vorbei.
Der Hauptteil des Fallschirmspringens geht dann am Samstag, 19.02.2022, wieder ganztägig im Ziel des Skigebietes SAMOTY weiter. Die Sprünge werden aus 1000 m Höhe durchgeführt, von einem zweimotorigen Flugzeug SHORT Sc 7 SKYVAN, oder der legendären Flugmaschine ANTONOV An 2.
Die Flugzeuge wird zum Schutz der seltenen Böhmerwald-Fauna aus Gebieten außerhalb des Landschaftsschutzgebietes Böhmerwald starten.
Teilnehmer und Teams aus Tschechien, Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, den Niederlanden, Slowenien und anderen Ländern kämpfen um die besten Platzierungen in den oben genannten Disziplinen.
Das Rennen wird unter der Schirmherrschaft der regionale Vorsitzender der Region Pilsen, Frau Ilona Mauritz, und mit voller Unterstützung der Stadt Eisenstein durchgeführt.

The world championship series and the championship of the Czech Republic in PARASKI,, Bohemian Forest 18.-20. February 2022
The competition is held under the patronage of the regional chairman of the Pilsen Region, Ms. Ilona Mauritz, and with the full support of the City of Železná Ruda.
registration info@aplzen.cz
  in person (at presentation): 02/17: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.,
Pension Böhmerwald, U Řezné 378, 340 04 Železná Ruda
The West Bohemian part of the Bohemian Forest, Železnorudsko region, will host the world cup series PARASKI WORLD CUP 2022 from February 18-20, 2022.
PARASKI combines the discipline of parachuting, accuracy and downhill skiing - Giant Slalom. The PARASKI discipline was founded in 1950 in the Alpine countries. The original purpose was to provide first aid and rescue the wounded in mountainous terrain that is difficult to access. The rescuer jumps into the proximity  of the wounded person, provides first aid and then transports the wounded person on skis to a more accessible area in order to provide further help. So much for the history.
And what can be seen in the Bohemian Forest on February 18-20, 2022? The competition begins on Friday, February 18, 2022, in the morning with a giant slalom on ski slope No. 3 of the ŠPIČÁK ski area in the Bohemian Forest. Then the competition (Friday afternoon) will be relocated to the SAMOTY ski area, almost in the middle of Eisenstein, in order to begin the parachute part of the accuracy  jumps.
Jumpers land on a 2 cm target. Yes, that's right, it's not a typo. The target, the so-called dead center, really only has a diameter of 2 centimetres. If you don't believe it, be sure to stop by. The main part of the skydiving will then continue all day on Saturday, February 19th, 2022 in the destination of the SAMOTY ski area.
The jumps are performed from a height of 1000 m, by a twin-engine SHORT Sc 7 SKYVAN aircraft or the legendary ANTONOV An 2 flying machine. The aircraft will take off from areas outside the Bohemian Forest Protected Landscape Area to protect the rare Bohemian Forest fauna. Participants and teams from the Czech Republic, Austria, Germany, Switzerland, Italy, the Netherlands, Slovenia and other countries compete for the best placements in the above-mentioned disciplines.
The competition is held under the patronage of the regional chairman of the Pilsen Region, Ms. Ilona Mauritz, and with the full support of the City of Železná Ruda.

Download

  • Generální partner:
      IMAGE: AK KMB
Partneři:

Fotogalerie (ilustrační foto)