Staňte se skutečným paragánem!

Základní kurzy parašutismu zabezpečují instruktoři našeho Aeroklubu v souladu s platnými směrnicemi V-PARA-1 a V-PARA-2. Plzeňský aeroklub vycviční ročně 150 - 200 frekventantů!!Pokud Vás tento sport přitahuje natolik, že se mu chcete věnovat sportovně či rekreačně, nabízíme Vám projít kurzem na klouzavých padácích. Nejčastěji využíváme vrchlíky produkované společností PERFORMANCE DESIGN, typ NAVIGATOR PD-280, PD-260, PD-240, PD-220. Padákové soupravy jsou vybaveny moderními zabezpečovacími přístroji Cypers, Vigil, M2.

 

Průběh základního výcviku

Na první schůzce si domluvíte časový průběh kurzu a obdržíte studijní materiály. Základní kurz trvá zpravidla od pátečního odpoledne (zahájení v 15:30 hod), kdy převládá teoretický základ seskoků. Sobotní den je určen k opakování, praktickým nácvikům a samozřejmě vlastním seskokům. V případě nepříznivého počasí služí neděle jako záložní den, popř. je kurz dokončen následující víkend.
Doporučujeme: Pro Vaši vlastní bezpečnost doporučujeme pevnou kotníkovou obuv!, pohodlné oblečení s dlouhými rukávy a s dlouhými nohavicemi (sportovní oblečení, různé kombinézy, vojenské oblečení, atp.). Vhodné nejsou mikiny a bundy s kapucemi - mohly by překážet.

Teoretická část a pozemní příprava

Teoretická část zahrnuje aerodynamiku, meteorologii, konstrukci padáku, pravidla seskoků (létání), ochranu civilního letectví a základy provozu letiště. V teorii seskoku se dozvíte, jak vyskočit z letadla, řídit padák a přistát. Dále si osvojíte postupy při mimořádných situacích, použití záložního padáku a postupy při přistání na překážky. Pozemní příprava zahrnuje nácvik nástupu do letounu, činnosti na palubě a vlastní výskok, praktický nácvik řešení mimořádných situací a nácvik parakotoulů. Po absolvování teoretické části a pozemní přípravy, v předpisem stanoveném rozsahu, Vás čeká závěrečné přezkoušení formou písemného testu.

Závěrečné přezkoušení: Inspektor, instruktor parašutismu s Vámi provede závěrečné přezkoušení, které zahrnuje písemný test + praktické přezkoušení. Po jeho úspěšném absolvování následuje Váš první samostatný seskok z letadla.

Příprava na seskok: Před nástupem do letadla Vám bude přidělen instruktorem odborně zabalený padák, vybaven moderním zabezpečovacím přístrojem. Dále obdržíte helmu, výškoměr, řezací háček a radiostanici. Instruktor provede řádnou kontrolu poté, co se ustrojíte do přiděleného materiálu.

Let + seskok

Let a samotný výskok je pod dozorem výsadkového průvodce. V následovném pořadí: Nástup do letounu. Po dosažení potřebné výšky (1200 m) provedete výskok, kontrolu vrchlíku, zorientujete se v terénu. Řídíte svůj let na určenou doskokovou plochu a dbáte případných pokynů, které Vám dává instruktor prostřednictvím radiostanice. Zcela jistě se budete celý let kochat nevšedním zážitkem, a proto nemusíte mít obavy, že něco nezvládnete. :)

Okouzlily Vás první seskoky natolik, že chcete dál pokračovat? Informujte se v sekci "sportovní výcvik". Rádi Vás uvidíme!

Používané letouny: Seskoky jsou prováděny nejčastěji z letounů Antonov An-2.

Podmínky pro zařazení do základního výcviku

  • Zdravotní způsobilost (osvědčení o zdravotní způsobilosti je oprávněn vystavit pouze pověřený letecký lékař, v Plzni MUDr. Ludmila Beranová +420 377 241 123 nebo MUDr. Roman Lansendorf +420 608 979 832)
  • Věk min. 15 let (v den prvního seskoku)
  • Osoby mladší 18 let musí doložit úředně ověřený souhlas rodičů, nebo jejich zákonných zástupců
  • Vyplnit přihlášku do výcviku opatřenou vlastnoručním podpisem

Přihlásit se do kurzu