Aeroklub Plzeň Bory je jedním z přímých pokračovatelů dlouholeté tradice letectví a leteckých sportů v Plzni. Název je odvozen od bývalého letiště Plzeň Bory, které bylo v 60-tých letech rozděleno na převážně vojenskou část a okrajové sportovní letiště, a to v místech, která dnes zaujímá borská průmyslová zóna. Současný Aeroklub Plzeň Bory svou činností (kromě vlastního létání) hrdě navazuje na více než šedesátiletou historii parašutismu v Plzni, kdy v roce 1950 byl tehdy v rámci plzeňského Sokola zahájen první nábor parašutistů. Poté se plzeňský parašutismus rozvíjel jako součást organizací DOSLET (Dobrovolný svaz lidového letectví) a Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) až do dnešních dnů, kdy parašutismus a další letecké sporty zastřešuje Aeroklub České republiky. Řadami Aeroklubu Plzeň Bory prošlo množství význačných osobností československého, resp. českého parašutismu. Za všechny lze jmenovat Josefu Maxovou, světovou rekordmanku při seskoku z výšky 1500 metrů v přesnosti přistání a absolutní mistryni světa z Moskvy roku 1956, mistry sportu Bedřich Sehnálka, Jiřího Murtingera, Richarda Víta a Vojtěcha Tremla a z dalších pak Janu Kočárkovou, Irenu Otáhalovou, Janu Kopeckou, Tamaru Petrákovou či Ivetu Reischlovou. Piloti a parašutisté Aeroklubu Plzeň Bory se po celou dobu existence této organizace podíleli na životě města Plzně a Západočeského (Plzeňského, Karlovarského) kraje. Byli (a jsou) nedílnou součástí programů při různých slavnostních příležitostech a propagačních akcích. I v současné době je Aeroklub Plzeň Bory významnou organizací, která se podílí na sportovně kulturním životě nejen v Plzni, v Plzeňském a Karlovarském kraji, ale i v celostátním měřítku. Členové aeroklubu se v roli účinkujících účastní leteckých dnů v celé ČR, popř. v zahraničí, parašutisté provádějí propagační seskoky na akcích spojených například s oslavami Dne dětí, významných sportovních podniků a městských oslav. Nejúspěšnější sportovci se účastní vrcholných soutěží v parašutistických a leteckých sportech jako je seriál závodů Českého poháru v parašutismu, MČR, aj.

Členskou základnu Aeroklubu Plzeň Bory představuje dnes více než 180 nadšených vyznavačů letectví, tj. pilotů, parašutistů a nově (rok 2010) pak i plachtařů, UL pilotů letecké školy TOM Air. Velmi těsné je sportovní a zájmové partnerství s aerokluby v sousedním Německu – Aerokluby Speichendorf, Gera.

Dominantní aktivitu Aeroklubu Plzeň Bory představuje sportovní parašutismus včetně základního a sportovního výcviku, tandemové seskoky, atd. V oblasti létání pak naši členové provozují několik typů letounů Cessna (C 150, C 172), Piper a samozřejmě výsadkový letoun Antonov An 2. Aeroklub dále nabízí pilotní výcvik v provozované letecké škole, vyhlídkové lety a ostatní letecké práce.