TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ JUNIORŮ 2021 vč. začátečníků 15.05.2021 Aeroklub Plzeň Bory

TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ JUNIORŮ 2021 vč. začátečníků

TERMÍNY JUNIORŮ 2021

Termíny jsou určeny speciálně pro seskoky juniurů, tj. sportovců do 23 let včetně úplných začátečníků. Sportovci jsou rozdělení do skupin dle zkušeností a výkonnosti. Soustředění je zahájeno první den níže uvedených termínů vždy v 15:30hod, na letišti Plzeň Líně, klubové prostory Aeroklubu Plzeň Bory.
Podmínky zařazení do juniorského programu:
  • Zdravotní způsobilost (osvědčení o zdravotní způsobilosti je oprávněn vystavit pouze pověřený letecký lékař, v Plzni MUDr. Ludmila Beranová +420 377 241 123 nebo MUDr. Roman Lansendorf +420 608 979 832)
  • Věk min. 15 let (v den prvního seskoku)
  • Osoby mladší 18 let musí doložit souhlas rodičů, nebo zákonných zástupců
  • Členský příspěvek 1000Kč / rok
  • Absolvování stanovených sportovních příprav, tréninku, nácviku balení

Seskoky sezóny 2021 jsou v rámci juniorského programu bezplatné, v případě zájmu převyšujícího možnosti Aeroklubu Plzeň Bory mohou být seskoky zpoplatněny částkou 200Kč/seskok, úhradu lze kompenzovat např. formou brigádnických hodin.

Bližší info: Jan Bečka, +420 723127022, jan.becka@aplzen.cz

TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ JUNIORŮ 2021 vč. začátečníků:
25.-27.6.2021
9.-11.7.2021
17.-19.9.2021
15.-17.10.2021

Fotogalerie