Cup of Freedom Pilsen 2024 24.03.2024 Aeroklub Plzeň Bory

Cup of Freedom Pilsen 2024

Mezinárodní parašutistická soutěž, disciplína přesnost přistání, součást série Českého poháru v parašutismu 2024, konání u příležitosti plzeňských Slavností svobody, propozice www.aplzen.cz

AEROKLUB PLZEŇ BORY, z.s.

 

 pořádá

 

 PARAŠUTISTICKÉ ZÁVODY V PŘESNOSTI PŘISTÁNÍ

CUP OF FREEDOM PILSEN / PLZEŇSKÝ POHÁR 2024

 

   součást série

 ČESKÉHO POHÁRU V PARAŠUTISMU 2024

3.-5.5.2024, Plzeň

  

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

 • Přihlášky elektronicky https://comp.skydivehorovice.cz/ nebo osobně v průběhu prezentace, termín ukončení přijímání přihlášek je 3.5.2024, 20:00hod
 • Startovné – 600Kč plus 300Kč (Český pohár v parašutismu 2024) splatné spolu s podáním přihlášky vkladem na účet 722112389/5500 (do poznámky pro příjemce prosíme uvést jména závodníků) nebo hotově během prezentace, cena letenky 450Kč á seskok,
 • Ubytování – individuální, možné využít camp bezplatně v určeném prostoru letiště ve vlastních stanech, popř. obytných přívěsech
 • Stravování – obědy 4.,5.5.2024 a společná večeře 4.5.2024 bezplatné v rámci startovného, ostatní stravování individuální
 • Tréninkové seskoky – 1.-3.5.2024, cena letenky 550Kč á seskok
 1. 1.      Místo a datum konání soutěže:

a)      Letiště Plzeň Líně (LKLN)

b)     3. – 5.5.2024

 1. 2.     Přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví, termín ukončení podávání přihlášek je 3.5.2024, 20:00hod
 2. 3.      Předpokládaný časový průběh soutěže:
 • 1.-3.5.2024                          tréninkové seskoky
 • 3.5.2024, 16:00 – 20:00hod  prezentace     
 • 4.5.2024, 9:00hod                nástup soutěžících, zahájení soutěže, losování družstev
 • 4.5.2024, 9:30 – 20:00hod    soutěžní seskoky, cca 60min pauza na oběd
 • 5.5.2024, 8:30 – 12:30hod    soutěžní seskoky
 • 5.5.2024, 13:30hod              vyhlášení výsledků
 1. 4.      Technické podmínky:

a)   soutěž bude probíhat dle Sportovního řádu FAI, Sportovního řádu AeČR, Pravidel Českého poháru 2024, směrnice CAA V-PARA-1 a těchto propozic

b)   soutěž čtyřčlenných družstev, dále v kategoriích muži, ženy, junioři (rok narození 2020 a vyšší)

c)   seskoky budou prováděny na molitanové doskočiště, měření přesnosti do 1 metru ručně, do 16 cm AMP (velikost středu 2 cm)

d)   soutěžní seskoky budou prováděny do rychlosti větru 7 m/s

e)   seskoky budou prováděny z letounu AN-2, popř. jiného vhodného typu

f)    za výskok z letadla ve stanovené výškové hladině je vždy odpovědný soutěžící a nedodržení výškové hladiny není důvodem k opakování seskoku

g)   všichni soutěžící jsou povinni mít dokumentaci a výstroj odpovídající platným předpisům, pořadatel si vyhrazuje právo okamžité diskvalifikace závodníka v případě nedodržení ustanovení předpisů a směrnic platných pro letecký a parašutistický provoz

 

 1. 5.      Pravidla soutěže:

a)   soutěž sestává ze sedmi kol (základní část a soutěž družstev) a finálového seskoku dvanácti nejlepších jednotlivců základní části

b)   pro uzavření soutěže jsou minimem tři ukončená kola

c)   seskoky budou prováděny z výšky 900 m – 1200 m nad terénem

d)   dosažené výsledky soutěžních kol se hodnotí v souladu se sportovním řádem FAI a soutěžními pravidly pro přesnost přistání (KD)

 1. 6.      Stanovení vítěze:

Jednotlivci - vítězem se stane soutěžící s nejmenším součtem vzdáleností

a)    při shodě součtu vzdáleností rozhoduje vyšší počet "nul"

b)    počet lepších výsledků

c)    v případě, kdy ke stanovení pořadí nepostačují předchozí podmínky, bude proveden další soutěžní seskok parašutistů s totožným výsledkem

Družstva - pořadí bude stanoveno na základě nejmenšího součtu vzdáleností všech členů družstva, v případě shody se stanovení pořadí řídí pravidly totožnými se soutěží jednotlivců

 1. 7.      Funkcionáři, protesty:

a)   hlavní rozhodčí: Irena Hartmannová, CZ-G-113

b)   ředitel soutěže a řídící seskoků: Michal Cihlář

c)   protest je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže. Poplatek za podání protestu je stanoven na 1000 Kč, v případě neuznání protestu poplatek propadá pořadateli

d)   podání protestu musí být uskutečněno do třiceti minut od vzniku skutkové podstaty k důvodu podáníFotogalerie