Nábor nových sportovních parašutistů 2022 07.03.2022 Aeroklub Plzeň Bory

Nábor nových sportovních parašutistů 2022

Aeroklub Plzeň Bory hledá nové sportovní parašutisty

Aeroklub Plzeň hledá nové sportovní parašutisty. Pro začátečníky jsou určeny základní kurzy parašutismu, po absolvování kurzu je možné pokračovat ve sportovní parašutistické činnosti.

Pro zájemce o sportovní parašutismus z řad mládeže do 20 let je navíc připraven sportovní oddíl, jehož členové mají možnost se tomuto sportu aktivně věnovat (včetně základního kurzu), a to bezplatně, hradí pouze členský příspěvek ve výši 1000Kč/rok. Tréninky a teorie pro začátečníky v tomto oddílu jsou každý čvtrtek, o víkendech pak vlastní seskoky, o prázdninách sportovní soustředění.

Podmínky zařazení do juniorského programu:
  • Zdravotní způsobilost (osvědčení o zdravotní způsobilosti je oprávněn vystavit pouze pověřený letecký lékař, v Plzni MUDr. Ludmila Beranová +420 377 241 123 nebo MUDr. Roman Lansendorf +420 608 979 832)
  • Věk min. 15 let (v den prvního seskoku), max. 20let
  • Osoby mladší 18 let musí doložit souhlas rodičů, nebo zákonných zástupců
  • Členský příspěvek 1000Kč / rok
  • Absolvování a aktivní účast na stanovených sportovních přípravách, tréninku, nácviku balení, apod.

Termíny základních kurzů:
18.-20.3.2022
25.-27.3.2022
8.-10.4.2022
22.-24.4.2022
20.-22.5.2022
10.-12.6.2022
1.-3.7.2022
5.-7.8.2022
16.-18.9.2022
30.9.-2.10.2022
14.-16.10.2022


Zahájení vždy v pátek,15:30, letiště Plzeň Líně
, pro účast je nutná registrace volnou formou mailem: info@aplzen.cz (jméno, telefonní a mailový kontakt, zvolený termín kurzu)

Bližší informace: Jan Bečka, +420 723127022, jan.becka@aplzen.cz