V tomto případě, kdy vás tento sport přitahuje natolik, že se mu chcete věnovat sportovně či rekreačně Vám nabízíme projít výcvik na klouzavých padácích. Nejčastěji využíváme padáky typu M330 a M 291, které jsou vybaveny moderními zabezpečovacími přístroji Cypers nebo Vigil.

Neznamená to však, že pokud absolvujete kurz na kruhovém padáku, nemůžete pokračovat sportovně. Samozřejmě i pak můžete pokračovat ve sportovním parašutismu, projdete však přeškolením na klouzavé padáky

základní
výcvik

Používané letouny
Seskoky jsou prováděny nejčastěji z letounů: AN 2 a L 60 S

Průběh základního výcviku
Na první schůzce si domluvíte časový průběh kurzu a obdržíte studijní materiály.

Teoretická část a pozemní příprava
Teoretická část zahrnuje aerodynamiku, meteorologii, konstrukci padáku, pravidla seskoků (létání), ochranu civilního letectví a základy provozu letiště. V teorii seskoku se dozvíte, jak vyskočit z letadla, řídit padák a přistát, dále si osvojíte postupy při mimořádných situacích, použití záložního padáku a postupy při přistání na překážky. Pozemní příprava zahrnuje nácvik nástupu do letounu, činnosti na palubě a vlastní výskok, praktický nácvik řešení mimořádných situací a nácvik parakotoulů. Po absolvování teoretické části a pozemní přípravy v předpisem stanoveném rozsahu, Vás čeká závěrečné přezkoušení.

Závěrečné přezkoušení
Inspektor parašutismu s vámi provede závěrečné přezkoušení, které zahrnuje písemný test + praktické přezkoušení. Po jeho úspěšném absolvování následuje Váš první samostatný seskok z letadla.

Příprava na seskok
Před nástupem do letadla vám bude přidělen instruktorem odborně zabalený padák, vybaven moderním zabezpečovacím přístrojem, helma, výškoměr a háček.

Let + seskok
Nástup do letounu, let a samotný výskok je pod dozorem výsadkového průvodce, po dosažení potřebné výšky, provedete výskok, kontrolu vrchlíku, zorientujete se v terénu, řídíte svůj let na určenou doskokovou plochu a zcela jistě se budete celý let kochat nevšedním zážitkem. Okouzlil vás první seskoky natolik, že chcete dál skákat? Viz. sportovní výcvik

podmínky pro zařazení do základního výcviku

Zdravotní způsobilost (osvědčení o zdravotní způsobilosti je oprávněn vystavit pouze pověřený letecký lékař, v Plzni MUDr. Ludmila Beranová +420 377 241 123 nebo MUDr. Roman Lansendorf +420 608 979 832)

Věk min. 15 let (v den prvního seskoku)

Osoby mladší 18 let musí doložit úředně ověřený souhlas rodičů, nebo jejich zákonných zástupců

Vyplnit přihlášku do výcviku opatřenou vlastnoručním podpisem


Základní kurz parašutismu zakončený třemi seskoky - jen 3300 Kč

reakce po seskoku

Tohle se musí opravdu zažít - neskutečný - díky - stálo to za to!

Jan Nový (Plzeň)

Naprostá paráda. Je to jako se potápět - ale daleko větší adrenalin!

Jakub Mareš (Plzeň)

PODPORUJÍ
NÁS
GENERÁLNÍ PARTNER AEROKLUBU
PARTNEŘI