Areál Škoda Land, Plzeň

30.6.2012

Limit přihlášených závodníků byl již vyčerpán.

Akce proběhne v rámci baloon show, pořádané UMO Plzeň 3.

Maximální počet soutěžících je z organizačních a technických důvodů stanoven na 50, rozhodující je datum, popř. čas podání přihlášky. Seznam přihlášených závodníků bude průběžně zveřejňován na:
www.aplzen.cz/special-plzensky-pohar.htm

Uplynul rok a znovu je před námi sportovní podnik pořádaný Aeroklubem Plzeň Bory - PLZEŇSKÝ POHÁR 2012, tj. soutěž v přesnosti přistání parašutistů, která je opět součástí série Českého poháru v parašutismu. Termín soutěže byl v tomto roce stanoven na 30.června a 1.července 2012.

Aeroklub Plzeň Bory je aeroklubem zaměřeným převážně na parašutistický sport, se kterým nás spojuje dlouholetá tradice. Jedním z cílů, které si pořádáním této soutěže Aeroklub Plzeň Bory stanovil je popularizace parašutistického sportu před širokou veřejností a tím snaha získat nové příznivce či aktivní provozovatele tohoto krásného sportu. V tomto smyslu se v letošním roce premiérově podařilo spojit PLZEŃSKÝ POHÁR s tradiční kulturně – sportovní akcí BALON SHOW pořádanou ÚMO Plzeň 3 v areálu sportovního centra ŠKODA LAND na břehu přehradní nádrže České údolí, na samém okraji Plzně.

Soutěž sestává ze šesti kol, ve kterých naši nejlepší sportovci dopadají na doskočiště s cílem přistát na elektronický disk o poloměru 16cm, v jehož středu se nachází tzv. „nula“, tj. dvoucentimetrový bod. Jednotlivé výsledky jsou sborem rozhodčích zaznamenány a výsledné pořadí je stanoveno na základě nejmenšího součtu výsledků jednotlivých kol.

Samotný „nájezd“ soutěžícího a jeho družstva v těsném pořadí za sebou na cíl spolu s vlastním manévrem pro dosažení co nejpřesnějšího přistání přináší divákům nevšední podívanou a zážitek. Pokud vezmeme dále v úvahu počet závodníků, pak obloha nad probíhající BALON SHOW bude téměř nepřetržitě pokryta barevnými vrchlíky sportovců a vytvoří tak výbornou kulisu k probíhajícímu kulturnímu programu. Pevně doufáme, že se toto spojení podaří a navážeme spolupráci i v letech dalších.

Samozřejmě snahou našeho Aeroklubu je opět zajistit závodníkům co nejvyšší standart a zázemí soutěže, tak aby tím bylo umožněno dosažení co nejlepších sportovních výsledků a pohodové sportovní atmosféry stejně jako v uplynulých letech.

Program soutěže

30.6.201208:30 - 09:30SESTAVENÍ DRUŽSTEV, BRÍFING, PROHLÍDKA MÍSTA
SESKOKŮ
30.6.201209:30ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE, LOSOVÁNÍ DRUŽSTEV
30.6.201210:00ZAHÁJENÍ SOUTĚŽNÍCH SESKOKŮ
30.6.201219:30SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE,
PŘEDÁNÍ CEN STAROSTOU ÚMO PLZEŇ 3
30.6.201221:00GRIL, POSEZENÍ PRO ZÁVODNÍKY A ROZHODČÍ
NA PLZEŇSKÉM LETIŠTI
1.7.2012NÁHRADNÍ TERMÍN PRO PŘÍPAD NEPŘÍZNIVÉHO
POČASÍ PŘEDCHOZÍ DEN, UKONČENÍ SOUTĚŽE
NEJPOZDĚJI V 15.00 HOD
Minulý ročník 2011:

Celá fotogalerie

Partneři akce

PODPORUJÍ
NÁS
GENERÁLNÍ PARTNER AEROKLUBU
PARTNEŘI